Monday, June 29, 2009AREY AMBER KI BHI KYA KAYA DEKHO!
KABHI MARUSTHAL SA DIKHTA AHI,
KABHI AMBER KI SI CHAVVI HAI.
HAAN KABHI KHADA TILA SA DIKHTA
TO KABHI DIKHTA DHUUL SA UDTA
MANNO ABHI ABHI GAYA HO,
PATH SE PASHUOON KA JHUND UMADTA,
HAAN ANGIT CHAVI AMBER KI DEKHO!
HAR PAL HAI JO RANG BADALTA!
HAR PAL HAI JO RANG BADALTA!
HAR PAL HAI JO RANG BADALTA!

No comments:

Search with google ,if you can't find it here.. (google angel helps u)